Landatartasun berria

Landatartasun berria
2022ko urtarrila

Ekonomia klasikoaren formulazioaren arabera, landa-eremutik hiri-eremurako trantsizioa zen aurrerapena. Orain, aldatzen ari dira gauzak, eta hiri-ereduaren aurrean aurrera egiteko ezinbesteko alternatiba gisa agertzen da landatartasun berria deitu dena.

Gure gizarteak beste begi batzuekin begiratzen dio landa-inguruneari. Gasteiztik Arabako herrietarako migrazioak %30 pasatxo egin du gora 2021ean, 2019. urtearekin alderatuta. 1.400 pertsona inguru da hori, guztira.

Edo bestela esanda, lau hiritarrek egin dute alde, egunero, Arabako herri batera bizitzera. Kopurua apala bada ere, joera hori nabarmen handitzen ari dela ikus daiteke urte batzuetatik hona. Askoz ere sendoagoa da Arabako landa-inguruneak jasotzen duen bisita-kopurua.

Landa-inguruneko bizimoduak hiriko bizimoduaren alternatiba gisa duen haztapena honako arrazoi hauen ondorio da, besteak beste: ingurune osasungarri baten inguruko kezka, pandemiak eragindakoa; trantsizio ekologikoaren eta garapen iraunkorraren gaineko sentsibilizazio-maila handiagoa, klima-aldaketaren ondoriozkoa; elikagai fresko eta naturalen eskuragarritasuna; lurralde osoak dituen konektibitate teknologiko eta mugikortasun baldintzak; aisia-ohituretan izandako aldaketak, gero eta etxekoagoak eta bizitza digitalari lotuagoak, eta, azken batean, hiri-inguruneak eskaintzen duena baino bizimodu baketsuagoa eta naturatik hurbilagoa bilatzea.

Beste estatistika batzuen subjektu nagusiak emakumea eta landa-bizitza dira. Hain zuzen ere, gure lurraldean landa-inguruneak ematen duen bizi-kalitatea, naturarekiko bizikidetza edo lasaitasuna dira demografian adituak diren pertsonek aipatzen dituzten faktoreetako batzuk, Arabako emakumeek Estatu osoko bizi-itxaropen handiena edukitzearen arrazoia azaltzeko. Izan ere, ia 87 urte bizi dira batez beste.

Datu horien arabera, konfiantzaz gain bizitza- eta lan-proiektu bat garatzeko oso baldintza oso onak eskaintzen ditu Arabak, aparteko natura bati lotutako ingurune bizigarri batean, lurraldearen %57 Paisaia Bikain edo Berezi gisa katalogatuta baitago, eta euskal gastronomia ospetsuaren funtsezko osagai diren produktu autoktonoak baititu.

Arabako landatartasun berria sortzen ari den ereduan, ohiko nekazaritza eta abeltzaintza lanen osagarri diren jarduera ekonomiko berriak sartzen dira. Emakumeen inplikazioa funtsezkoa izaten ari da Arabako landa-nortasun berria eraikitzeko. Halaxe izan zen –eta, zoritxarrez, ez dago oso zabalduta– gure lurraldearen industrializazio-prozesu erabakigarrian ere, erlatiboki Estatuko industrializatuenean.

Araba Marketen inskribatutako negozioen artean, emakumeek gidatutako ekimen asko aurki daitezke askotariko jardueretan. Taxilariak, farmazialariak, artisauak, hezitzaileak, hotelariak, liburu-saltzaileak, osasun-arloko profesionalak, elikadura-saltokietako arduradunak, lorezaintzakoak, moda arlokoak, aisialdi-gune berritzaileen bultzatzaileak, produktu naturalen lerroak sortzen dituztenak, ile-apaintzaileak, okinak...

Barojak zioenez, denetik sartzen da eleberriaren zakuan. Era berean, uste dugu mota guztietako ekimenak egin daitezkeela, Araba landatarrean bizitza- eta lan-proiektu baten alde egiteko; izan ere, proiektu hori gauzatzeko ilusioak sortzen duen kemena da garrantzitsuena, funtsean.

Bizitza luzea eta izerdi berria gure Araba landatarrarentzat.
 

Comparte
Pribatutasun politika

Información básica sobre protección de datos

RESPONSABLE: DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Desarrollo Económico

FINALIDAD: La finalidad para la que se tratan los datos personales es contestar a sus solicitudes de información. En caso de suscripción a la newsletter, los datos proporcionados se utilizarán para el envío ocasional de boletines. Y en caso de inscripción en la jornada, para gestionar dicha inscripción.

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado.

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

DERECHOS: Dº de acceso, rectificación, supresión y oposición y otros derechos, como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONALl: Para obtener más información, puede acceder en el reverso o documento anexo a este fichero.

Información adicional sobre protección de datos

RESPONSABLE: DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Desarrollo Económico, NIF P-0100000-I, dirección Plaza de la Provincia, 01001 Vitoria-Gasteiz. Email de contacto: info@arabamarket.eus

FINALIDAD: El tratamiento de los datos personales se realiza con la finalidad de contestar a sus solicitudes de información. En caso de suscripción a la newsletter, los datos proporcionados se utilizarán para el envío ocasional de boletines. Y en caso de rellenar el formularo de inscripción en la jornada anual que organizamos, los datos se usarán únicamente para gestionar dicha inscripción. Cualquier otra finalidad distinta de las previstas se comunicará previamente a los titulares de los datos personales para su correspondiente autorización.

LEGITIMACIÓN: La base jurídica en la que se basa el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros ajenos, salvo obligación legal. No existen transferencias internacionales de datos.

DERECHOS: Cualquier cliente tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales; para ejercer el DERECHO DE ACCESO o consulta a sus datos personales, el DERECHO DE RECTIFICACIÓN para modificar datos erróneos o datos incompletos, DERECHO DE SUPRESIÓN o cancelación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines que motivaron el tratamiento, DERECHO DE LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO, DERECHO DE OPOSICIÓN al tratamiento, DERECHO A LA PORTABILIDAD de sus datos personales, puede dirigirse a ARABA 4.0, en el email info@arabamarket.eus.

Ez
Onartzen dut